Komplektavimas
             

                                   

Komplektacija(1).jpg

                                                 

UAB "NAU" teikia įrangos  komplektavimo  paslaugas  konkretiems darbams vykdyti.  Kaip  turinti didelę darbų atlikimo ir įrangos tiekimo patirtį įmonė, mes pajėgūs išrinkti optimalią konfiguraciją, kad nepriekaištingai atliktumėm mums pavestus uždavinius.

  
Mūsų patirtis leidžia teigti, kad mūsų sukomplektuota įranga leis:             
     • optimizuoti įrangos pirkimo procesą; 
     • sumažinti įrangos kainą jos našumo atžvilgiu
;
     • būti
įsitikintam, kad parinkta įranga tiksliau atitinka uždavinius ir klientų poreikius
. 
 
Galiausiai užsakovas gauna dvejų uždavinių vieną sprendimą: 
     • ekonomiją
;
 
    
maksimalaus našumo kompleksą, užtikrinantį pavestų uždavinių atlikimą
.