Pogarantinis aptarnavimas

Tam, kad kondicionavimo sistema ilgai tarnautų ir pagal nustatytus parametrus tinkamai funkcionuotų , turi būti atliekamas periodinis techninis aptarnavimas. Jis atliekamas patikrinant kondicionierius visuose darbo režimuose,  vykdant slėgio kontrolę, valant šilumokaičius bei filtrus.

 Tech.obsluzivanie.JPG

Atlikus montavimo, paleidimo-derinimo darbus ir perdavus kondicionavimo sistemas eksploatavimui, UAB „NAU“ specialistai atlieka įrangos garantinį  techninį aptarnavimą. Tai apima operatyvų sistemos derinimą bei įrangos keitimą ir garantinį remontą (tais atvejais, jei įranga sugedo dėl gamintojo kaltės ar gedimas atsirado neteisingai sumontavus įrenginį).

 

Be to, mūsų kompanija turi didelę pogarantinio aptarnavimo bei remonto darbų patirtį branduolinės energetikos objektuose (VĮ IAE).    
 
Praktika rodo, kad atliekant reguliarų įrangos techninį aptarnavimą bei priežiūrą, jos funkcionavimo laikas pailgėja.